Stationen

Bahnhof-Stationen

Genf Bahnhof

Mo.08:00 – 12:00 I 13:30 – 18:00
Di.08:00 – 12:00 I 13:30 – 18:00
Mi.08:00 – 12:00 I 13:30 – 18:00
Do.08:00 – 12:00 I 13:30 – 18:00
Fr.13:30 – 20:00
Sa.08:00 – 12:00 I 13:00 – 17:00
So.09:00 – 13:00 I 14:00 – 18:30

Lugano Bahnhof

Mo.07:30 – 12:30 I 13:30 – 18:00
Di.07:30 – 12:30 I 13:30 – 18:00
Mi.07:30 – 12:30 I 13:30 – 18:00
Do.07:30 – 12:30 I 13:30 – 18:00
Fr.07:30 – 12:30 I 13:30 – 18:00
Sa.08:00 – 12:30 I 13:30 – 17:00
So.geschlossen

 

Zürich Hauptbahnhof

Mo.07:00 – 18:00
Di.07:00 – 18:00
Mi.07:00 – 18:00
Do.07:00 – 18:00
Fr.07:00 – 20:00
Sa.08:00 – 17:00
So.07:00 – 12:00

Flughafen-Stationen

Weitere-Stationen